Skip to content Skip to footer
Spoznajte

Náš tím

Odborný personál, ktorý vytvára plnohodnotných sedem dní v týždni každému nášmu klientovi.

PhDr. Erika
Nagyová, Dipl.s.

riaditeľka zdravotnej sekcie

Už viac ako 30 rokov pracujem v zdravotníctve. Posledné roky koordinujem poskytovanie lekárskej starostlivosti a odborných lekárskych vyšetrení. Dohliadam na kvalitu ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti so zreteľom na individuálny prístup ku klientovi.

Dlhoročná prax v zdravotníctve ma naučila, že „len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“ (Hérakleitos)

Dominika Chorváthová

Hospodárka

Mgr. Kamila Hýllová

sestra

BSc. (Hons) Katarína Feketeová

fyzioterapeutka

Bc. Vladimíra Líšková

sestra

Kristína Martišková

rehabilitačný pracovník

Mgr. Petra Kňazková

sociálny pracovník

Mgr. Alena Koláriková, PhD.

sociálny pracovník

Beáta Biziková

opatrovateľka

Silvia Hudecová

opatrovateľka

Danka Lvončíková

opatrovateľka

Andrea Rohoňová

opatrovateľka

Viera Rajčeková

opatrovateľka

Mária Sýkorová

opatrovateľka

Matej Gromnica

kuchár

Jozef Konček

kuchár

Výnimočné
dlhodobé pobyty

Okamžitý nástup klientov na dlhodobý pobyt s doplatkom príbuzných od 399€ na osobu a mesiac pobytu. Pomôžeme Vám a poradíme s vybavením príslušných sociálnych príspevkov a dotácií na pobyt.

Krátkodobé
ozdravné pobyty

Poskytujeme krátkodobé doliečovacie a rehabilitačné pobyty po úrazoch či nečakaných zdravotných problémoch pod profesionálnym dohľadom nášho zdravotného personálu.