Skip to content Skip to footer
Postaráme sa o Vaše duševné zdravie

Terapie

Snoezelen

Táto metóda sa využíva v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.

Je určená pre osoby s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia sa, psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre osoby s demenciou, pre chronicky chorých, ale aj ako príjemný relax.

Snoezelen je vhodný pre ZSS, rehabilitačné centrá, denné stacionáre aj hospice. Využívať ho môžu psychológovia, psychoterapeuti, zdravotní a rehabilitační pracovníci aj fyzioterapeuti.

Liečba hudbou (muzikoterapia)

Hudba, či už ju počúvame, hráme alebo spievame, je terapeutický nástroj. Podľa experta na muzikoterapiu a neurofyzioterapiu, MARKA LOSA z talianskej nadácie Santa Lucia, je terapia hudbou a umením významná aj pri demencii či vo vyššom veku u seniorov.

Podľa jeho výskumu trpia časti mozgu spojené s hudbou a pamäťou menším poškodením ako iné zóny spojené s pamäťou. Preto sa aj klienti s ťažkým poškodením mozgu dokážu tešiť z melódií. Prostredníctvom muzikoterapie sa napríklad u klienta s demenciou, ktorý stratil väčšiu časť svojich spomienok, posilňuje pamäť tak, že sú v mozgu využívané alternatívne cesty namiesto tradičných a tieto vedú do oblasti mozgu spojených s hudobnou pamäťou. Počúvaním piesní, ktoré mal klient rád, sa tak obnovujú výrazy a slová, ktoré sú mu blízke. Preto sa mu ľahšie opakujú a pamätajú. Klienti, ktorí netrpia takouto chorobou, môžu zase naopak hrať na nejaký hudobný nástroj, čo prispieva k zníženiu rizík týchto ochorení.

Hudba je však aj liekom a stabilizátorom nálady či dokonca balzamom na dušu. Muzikoterapia nie je len o počúvaní hudby. Pomáha liečiť aj fyzické ochorenie. Lieči dušu aj telo.

Liečba čítaním (biblioterapia)

Definícia pojmu biblioterapia pochádza z gréckych slov biblion, teda kniha, a therapeia, teda ošetrenie, služba, opatera.

Ide  o liečbu prostredníctvom kníh a čítania. Je to liečenie duševných chorôb vhodne nastaveným čítaním kníh. Zároveň sa spája s tvorbou kratších literárnych žánrov, akými sú poviedky, básne alebo novely. Biblioterapia je náhrada psychoterapie, ktorá využíva účinky čítania na liečbu a podporu psychického zdravia človeka.

Liečba bylinkami/rastlinami (fytoterapia)

Príroda má všetko, aby človek mohol žiť zdravo a šťastne. Je potrebné iba poznať tú správnu cestu, ako používať jej dary – rastliny, ktoré sú liečivé.

Fytoterapeut je vlastne výživový poradca, ktorý nastaví individuálnu liečbu pomocou liečivých rastlín.

Liečba umením (arteterapia)

Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt. V metóde terapie umením sa hlavný dôraz kladie na liečebný potenciál tvorivej činnosti.

Arteterapia môže mať oddychovú a vzdelávaciu funkciu, kedy môže rozvíjať výtvarnú techniku a zručnosti klienta. Rovnako zastupuje terapeutickú funkciu, kde sa nehodnotí dielo, ale pocity, a proces samotnej tvorby má viesť k uvoľneniu, aktivizácii k činnosti a relaxu.

reminiscencna_terapia

Liečba spomienkami (reminiscenčná terapia)

Reminiscenčná terapia je aktivizačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje. Cieľom je zlepšenie mentálneho stavu klienta, zlepšenie komunikácie s klientom a odstránenie alebo zmiernenie ťažkostí chorého človeka.

Táto liečba sa nazýva aj liečba spomienkami. Ide o vybavovanie udalostí zo života človeka prostredníctvom rôznych podnetov, ako sú staré fotografie, predmety, hudba, prípadne všetko, čo sa viaže na aktívny klientov život. Ide o oživenie minulých skúseností, najmä tých, ktoré sú pozitívne a pre klienta veľmi dôležité.

Patria sem hlavne rodinné udalosti a obdobia, kedy sa cítil veľmi dobre, na ktoré rád spomína.

 

Liečba prácou (ergoterapia)

Ergoterapia vo svojich princípoch využíva motorické učenie, ktoré je založené na ustavičnej interakcii medzi človekom, jeho cielenou aktivitou a okolím. Vždy je prioritou dosiahnuť sebestačnosť pri uskutočňovaní bežných každodenných činností, ktoré sú podmienkou nezávislého sebestačného života, a tým aj jednou z najdôležitejších podmienok vysokej kvality života jednotlivca.

Ergoterapeut sa pri svojej práci nezaoberá len fyzickou stránkou klienta, ale aj jeho psychickým stavom s ohľadom na jeho individuálnu osobnosť, vek, vzdelanie, rodinné a sociálne podmienky.

 

Liečba zvieratami (animoterapia)

Zvieratá nám svojou prítomnosť dokážu spríjemniť život. Vedia aj liečiť, keďže pôsobia ako určitá forma terapie. Animoterapia pôsobí blahodarne na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Takisto veľmi dobre pomáha ľuďom po traumatických zážitkoch a tým, ktorých trápia depresie a stres.

Je to síce alternatívna, zato však veľmi účinná podporná liečba pri mnohých fyzických a psychických diagnózach.

Každá z terapií má iné účinky a postup, pričom dĺžka liečby je individuálna. Isté však je, že citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať hormón interferón, ktorý posilňuje imunitný systém, a endorfíny, čo sú hormóny šťastia.

Liečivé pôsobenie zvierat súvisí aj s empatiou a láskou, ktorú sú schopné prejaviť. Táto terapia pomáha zlepšiť pamäť, koncentráciu, má pozitívny vplyv predovšetkým na psychiku človeka a zlepšuje jeho duševný stav. Je vhodná pre všetky vekové kategórie.

Výnimočné
dlhodobé pobyty

Okamžitý nástup klientov na dlhodobý pobyt s doplatkom príbuzných od 399€ na osobu a mesiac pobytu. Pomôžeme Vám a poradíme s vybavením príslušných sociálnych príspevkov a dotácií na pobyt.

Krátkodobé
ozdravné pobyty

Poskytujeme krátkodobé doliečovacie a rehabilitačné pobyty po úrazoch či nečakaných zdravotných problémoch pod profesionálnym dohľadom nášho zdravotného personálu.